Haurdunaldiko argazki saioa

Eta laster nire bularrean etzango da argi emanez.